Polityka prywatności

Dbałość o ochronę Twoich danych stanowi dla nas najwyższą wartość, dlatego w kilku zdaniach chcemy przekazać Ci najważniejsze informacje dotyczące zasad oraz zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych oraz praw i obowiązków, które w związku tym Ci przysługują.

I. Informacje ogólne

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest ona zautomatyzowana czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy administratorem i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane pozyskane zostały z źródeł zewnętrznych. 

II. Kim jesteśmy – administrator i strona

Adres naszej Strony internetowej to: http://lalluchic.com.

Administratorem Twoich danych jest Hanna Bulczyńska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą LALLU CHIC HANNA BULCZYŃSKA, adres prowadzenia działalności ul. Konopacka nr 16, 03-428, Warszawa, NIP 9291592345, REGON 385696428.

Z administratorem możesz skontaktować się w dowolnym momencie w formie:

 • elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: info@lalluchic.com
 • tradycyjnej na adres: ul. Konopacka nr 16, 03-428, Warszawa

III. Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Formularze kontaktowe

Jeśli skorzystałeś z opcji kontaktu za pomocą jednego z naszych formularzy elektronicznych na stronie, wówczas zbieramy i przetwarzamy:

a) Formularz kontaktowy (http://lalluchic.com/kontakt/):

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • telefon
 • inne dane przekazane w treści wiadomości

a) Formularz wypożyczenia (http://lalluchic.com/zrealizuj-z-nami-wspolny-projekt/):

 • imię i nazwisko
 • adres
 • e-mail lub telefon
 • inne dane przekazane w treści wiadomości

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym oraz związane z nim roszczenia

Składając zamówienie w sklepie internetowym prosimy Cię o podanie danych:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy oraz NIP (w przypadku firm)
 • adres wysyłki
 • e-mail i telefon
 • inne dane przekazane w treści wiadomości
 • nr konta bankowego (w przypadku zwrotów)

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej polityce cookies.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Nawet jeśli nie skorzystałeś z formularza elektronicznego, bądź rejestracji, dla celów analizy oraz polepszania naszych usług zbieramy dane typu: adres IP, logi, dane dot. lokalizacji oraz urządzenia z którego odwiedzasz nasza stronę.

IV. Cele przetwarzania i podstawy prawne

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawy prawne przetwarzania
W celu wykonania lub przygotowania umowy tj.: zakupu w sklepie internetowym, obsługi zamówienia, itp. art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Dla celów marketingu towarów lub usług oferowanych przez administratora, świadczonych także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (akcje promocyjne, karty klienta, mailowe informacje handlowe, newslettery, itp.)art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
W celu dokonania rozliczeń finansowych wynikających z przepisów prawaart. 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku z odpowiednimi przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązek prawny na administratora,
Dla celów statystycznych, tj.; odwiedzin strony, aktywności, informacji dot. lokalizacji oraz urządzenia z którego korzystasz przeglądając stronęart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na możliwości lepszego doboru produktów i usług do Twoich potrzeb oraz polepszenia warunków współpracy.
W celu utrzymania i prowadzenia kontaktów handlowych, bieżącej korespondencji związanych z prowadzoną działalnością, w tym również kontakt za pomocą dostępnych formularzy elektronicznych.art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na konieczności utrzymywania kontaktów w ramach bieżącej działalności, wykonywania umów i innych zobowiązań oraz ogólnej współpracy z Tobą i kontrahentami.
Dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora, mający na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, np. z tytułu rękojmi.
 W celu archiwizacji i bezpieczeństwa danych.art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek ich awarii (tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych).

V. Czy podanie danych jest niezbędne

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach jest ono niezbędne. Brak podania nam wymaganych danych danych może wtedy uniemożliwić realizację usług i wywiązanie się z umowy, jak np. dokonanie zakupu lub kontakt z Tobą w celu odpowiedzi na zapytanie.

Niepodanie danych oznaczonych jako dobrowolne nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Zależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych, gdy:

a) podstawą przetwarzania jest realizacja umowy lub przygotowania do jej zawarcia np. dokonanie zakupu, obsługa zamówień – do czasu jej wykonania lub wygaśnięcia umowy;

b) podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą – do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od ostatniej aktywności osoby, której dane dotyczą lub administratora;

c) podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora – zasadniczo do czasu rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na skutek wniesienia sprzeciwu, gdy dotyczy to sytuacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia tychże roszczeń wynikających z łączących nas stosunków prawnych oraz konieczność zweryfikowania dodatkowych czynności prawnych;

d) podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres potrzebny do wypełnienia tychże zobowiązań, w szczególności obowiązek podatkowy oraz weryfikacja przez organy administracji skarbowej.

VII. Z kim dzielimy się danymi

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie w celu niezbędnym do codziennej działalności i gdy zezwalają nam na to przepisy prawa:

 • w zakresie w którym jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. IT, operatorzy pocztowi, kurierzy, systemy płatności elektronicznych, obsługa prawna, świadczenie usług marketingowych;
 • w związku z dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 • po uzyskaniu od Ciebie zgody na udostępnienie danych;
 • w zakresie niezbędnym do realizacji przez podmioty trzecie działań na podstawie podpisanych z nimi umów.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takich sytuacjach stosujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów UE w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

VIII. Jakie masz prawa do swoich danych

Zgodnie z RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartych na uzasadnionym interesie administratora;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych (przy czym cofnięcie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem).

IX. Dane kontaktowe – realizacja praw

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz przesłać do nas poprzez:

e-mail: info@lalluchic.com
adres pocztowy: ul. Konopacka nr 16, lok. 3, 03-428
numer telefonu: + 48 505 097 057
formularz kontaktowy
na stronie lalluchic.com

X. Informacje dodatkowe

Jak chronimy Twoje dane?

W celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych stosujemy m.in. poniższe środki bezpieczeństwa:

 • szyfrowanie SSL;
 • fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • kontrolujemy i udzielamy dostępu do danych osobowych tylko ściśle określonym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom na podstawie stosownych upoważnień.

Automatyczne przetwarzanie z użyciem danych użytkownika

W związku z korzystaniem z naszej strony dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże zebrane dane osobowe nie podlegają profilowaniu i nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub wpływać na Twoją sytuację. 

XI. Zmiany polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, jednak nie będzie miało to wpływu na ograniczenie praw osób których dane przetwarzamy bez ich wyraźnej zgody.
Wszelkie zmiany polityki prywatności zostaną udostępnione na stronie lalluchic.com
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2022